ผู้สนับสนุน

 

 

 sat th

การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 raat shadow

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย

 

 ptt

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

 

 rti ptt

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

 

 singha-cop 150 shadow

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

 

 3k shadow 150x

 

บริษัท สามเค แบตเตอรี่ 

 

นายบุรินทร์  ศรีตรัย

: บิดา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอน

 

นางอนุสรา  ศรีตรัย

: มารดา ผู้ดูแลบุคลิกภาพและโภชนาการ

     
 

ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา การกีฬา

ดร.สืบสาย  บุญวีระบุตร

   

นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย

     
     
 

ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายสุรศักดิ์  เกิดจันทึก

   

ผู้อำนวยการกองสมรรถภาพกาย

     
   

นายพรชลิต  จุรารักษ์พงศ์

   

นักวิชาการ 6 กองวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

Hits: 2474