ผลงานด้านการแสดงและพิธีกร

 

 

การเป็นนักแสดง เป็นอีกหนึ่งความสามารถของ ติณห์  ศรีตรัย ที่ทำได้ดีและมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ

ติดตามชมผลงานการแสดงได้ที่นี่

  

 

 

การเป็นพิธีกร เป็นอีกบทบาทหนึ่งของ ติณห์  ศรีตรัย ที่ได้ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ

ติดตามชมบทบาทการเป็นพิธีกรได้ที่นี่

 

 

 

Hits: 1521